OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW W OKR Z DNIA 08.01.2014

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 8 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza
Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów Komisji Wyborczej zebrania Okręgowej Komisji Rewizyjnej obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrany został:
- Grzesik Piotr

2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
- Olejnik Krzysztof,
- Dulęba Wiesława

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrany został:
- Kubicz Maciej

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2014-01-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ilość odsłon artykułu 6468