UCHWAŁA Nr 355/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 355/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 listopada 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na udział w Kongresie Prawa
Medycznego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r., poz. 522 z późn. zm.) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przekazać środki finansowe w wysokości 960 zł w związku z udziałem r. pr. Katarzyny Różyckiej i r. pr. Jakuba Frakowskiego w 6 Kongresie Prawa Medycznego, który odbędzie się 7-8 grudnia 2017r. w Krakowie.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Skarbnik                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-11-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1892