UCHWAŁA Nr 187/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 187/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 maja 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wydanie książki
prof. Szczepana Łukasiewicza

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć - ze środków budżetowych - kwotę w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na wydanie 1000 egzemplarzy książki prof. Szczepana Łukaszewicza „Pożytki z filozofii”.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Zastępca Sekretarza                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 6027