UCHWAŁA Nr 235/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 235/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2013 r.

 

w sprawie: waloryzacji wynagrodzeń pracowników Biura ŚIL.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 23, art. 25 pkt. 4 i art. 25 pkt. 10, w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) oraz na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r., postanawia:

§1

Zwaloryzować wynagrodzenia pracowników Biura ŚIL o wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS w wysokości 1%.

§2

Zobowiązać Inspektora ds. pracowniczych do przygotowania niezbędnej dokumentacji.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-22
Ilość odsłon artykułu 5333