APEL NR 5 XXXI OZL W SPRAWIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

APEL nr 5

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.


w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów

 


W związku z przydzieleniem przez Ministra Zdrowia w 2012r. w sesji wiosennej tylko 444 rezydentur, XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia o:
- zwiększenie liczby etatów rezydenckich,
- stworzenie centralnej bazy miejsc akredytacyjnych do odbywania specjalizacji,
- zabezpieczenie środków finansowych do odpowiedniej ilości nowych etatów rezydenckich oraz do finansowania rezydentur w toku,
- opłacanie obowiązkowych dyżurów rezydentów ze środków Ministerstwa,
- wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji.

 


Sekretarz                                                                 Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                      XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                   Jarosław Markowski

 


Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 5702