UCHWAŁA Nr 99/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 99/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2019 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 617) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Mechaniczne opracowanie oraz termiczne wypełnienie kanałów”, które odbędzie się 12.02.2019r.
2. „Pracować w SOR i przetrwać. Chirurgia dziecięca”, które odbędzie się 23.04.2019r.
3. „Pracować w SOR i przetrwać. Pediatria”, które odbędzie się 5.04.2019r.
4. „Pracować w SOR i przetrwać. Ortopedia i traumatologia ruchu”, które odbędzie się 4.04.2019r.
5. „Pracować w SOR i przetrwać. Neurologia”, które odbędzie się 18.06.2019r.
6. „Pracować w SOR i przetrwać. Choroby wewnętrzne”, które odbędzie się 17.04.2019r.
7. „Pracować w SOR i przetrwać. Chirurgia ogólna”, które odbędzie się 16.04.2019r.
8. „Prawo medyczne”, które odbędzie się 1.03-31.12.2019r.
9. „Zdrowie publiczne”, które odbędzie się 24.06-3.07 oraz 21-30.10.2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                    Sekretarz                                                                                   Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-11
Ilość odsłon artykułu 544