UCHWAŁA Nr 286/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 286/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz. U. z 2018, poz. 168) o izbach lekarskich i na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.10.2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydium ORL do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1
Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” z siedzibą w Nowym Rozdole na Ukrainie z przeznaczeniem na działalność Towarzystwa w zakresie promocji zdrowia oraz realizacji zadań związanych z kultem zmarłych lekarzy Polaków.

§2
Kwota wskazana w §1 zostanie przekazana beneficjentowi osobiście przez delegację ŚIL zaproszoną na obchody Jubileuszu X-lecia Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” .

§3
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.


§4
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.


§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Skarbnik                                                                         Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 939