UCHWAŁA NR 4/2013 XXXII OZL

UCHWAŁA NR 4/2013

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy.


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy na podstawie §7 regulaminu obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2013 r. XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2013 r. uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Andrzej Postek
Kol. Janusz Heyda
Kol. Jerzy Rdes
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Stefan Pojda
Kol. Danuta Korniak
Kol. Wojciech Marquardt
Kol. Stefan Stencel
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisje Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Janusz Milejski
Kol. Grażyna Sobol-Milejska
Kol. Rafał Sołtysek
Kol. Ewa Paszek
Kol. Bogdan Kolebacz
Kol. Mieczysław Dziedzic
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

             Bartłomiej Kiszka                                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2013-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-02
Ilość odsłon artykułu 5654