UCHWAŁA Nr 59/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 59/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku
 

 

Na podstawie §5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku:
- 11 stycznia
- 15 lutego
- 15 marca
- 12 kwietnia
- 10 maja
- 21 czerwca
- 13 września
- 18 października
- 15 listopada
- 13 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                         Sekretarz                                                                               Prezes

           Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                    Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2404