kwiecień 2018

 

 

Nr uchwały

/2018

 

  Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

223-7

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy 
i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

228

uchylenia uchwały nr 167/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 
14.03.2018 r. zmieniającej uchwałę ORL w Katowicach w sprawie dokonania wpisu lekarza do rejestru ŚIL i wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu

229-31

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

232

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

233

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

234

zmiany uchwały nr 237/184/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

235

zmiany uchwały nr 237/52/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

236-59

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

260

zmiany uchwały nr 237/320/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

261-64

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

265-68

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

269

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru

270

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

271

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

272-7

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

278

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

279

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

280-2

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

283-4

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

285

udziału delegacji ŚIL w uroczystości obchodów Dni Kultury Polskiej

286

udzielenia pomocy charytatywnej

287

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

288

zawarcia umowy na wykonanie remontu i przebudowy przyłącza ciepłowniczego

289

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

290

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

291

zmiany uchwały nr 199/43/16/R Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia
17.08.2016 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

292-7

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

298-9

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

300

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru

301

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

302

przeznaczenia środków finansowych na zakup pakietu Microsoft Office

303

zmiany uchwały nr 163/2018 z dn. 28.02.2018r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na druk publikacji

304

zawarcia umowy na zakup licencji

305

przeznaczenia środków finansowych na wykonanie Informatorium

306

zwrotu kosztów przejazdu i uzasadnionych wydatków ponoszonych przez członków w związku
z działalności samorządową oraz wynagrodzeń dla członków pełniących określone funkcje w organach Śląskiej Izby Lekarskiej

307

zatrudnienia Wiceprezesa ORL w Katowicach


 STANOWISKO  w sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 1457