UCHWAŁA Nr 236/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 236/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na zakup mobilnych ścianek
wystawienniczych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.916 zł brutto na zakup lekkich mobilnych ścianek wystawienniczych na potrzeby wystaw oraz ekspozycji użytkowych ze środków:
Komisji Kultury, Komisji Historycznej, Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Ośrodka Dokumentacji Historycznej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                Skarbnik                                                              Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-08-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1531